Truy cập nội dung luôn

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định về việc công nhận ĐDDH đạt cấp huyện, năm học 2018-2019
 V/v công nhận ĐDDH đạt cấp huyện, năm học 2017-2018
 Quyết định về việc công nhận đồ dùng dạy học tự làm đạt cấp huyện năm học: 2016 - 2017
 QĐ v/v kiểm tra chuyên ngành trường TH Đồng Thạnh
 V/v sử dụng kinh phí SNGD năm 2016 để sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học

Quang Cao Phai Quang Cao Phai

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 12
  Tổng lượt truy cập: 273317