Truy cập nội dung luôn

Layout Layout

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
878/UBND 27-02-2019 Quyết định về việc công nhận ĐDDH đạt cấp huyện, năm học 2018-2019
1737/QĐ-UBND 01-06-2018 V/v công nhận ĐDDH đạt cấp huyện, năm học 2017-2018
190/QĐ-UBND 17-01-2017 Quyết định về việc công nhận đồ dùng dạy học tự làm đạt cấp huyện năm học: 2016 - 2017
203/QĐ-PGDĐT 27-04-2016 QĐ v/v kiểm tra chuyên ngành trường TH Đồng Thạnh
65/PGDĐT 14-04-2016 V/v sử dụng kinh phí SNGD năm 2016 để sửa chữa và mua sắm thiết bị dạy học
35/PGDĐT 08-04-2016 tổ chức kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015-2016
193/QĐ-PGDĐT 06-04-2016 kiểm tra chuyên ngành trường TH Đồng Sơn 1
213/PGDĐT 11-12-2015 Về việc xét công nhận tốt nghiệp
527/QĐ-UBND 11-02-2015 Quyết định Về việc công nhận đồ dùng dạy học đạt cấp huyện năm học 2014-2015 (đính kèm danh sách)
1146/QĐ-UBND 24-02-2014 QĐ công nhận đồ dùng dạy học đạt cấp huyện năm học 2013 - 2014

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022 HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022
Thực hiện kế hoạch liên ngành số 325-KHLN/ĐTN-PGDĐT ngày 8/4/2022 của Huyện Đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Tây về việc tổ chức tham gia hội thi tin học trẻ khối học sinh năm học...
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022 HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022
Thực hiện kế hoạch số 47/KH-PGDĐT ngày 21/2/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Công Tây về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp huyện năm học 2021-2022. Nhằm Phát hiện,...
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐẮC THẮNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ 2, TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC 1 TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐẮC THẮNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ 2, TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC 1
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐẮC THẮNG ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP ĐỘ 2, TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC 1   Thực hiện kế hoạch số 04/KH-PGDĐT ngày 07/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo...

Quang Cao Phai Quang Cao Phai